Súčasnosť

Aktualizácia 29. februára 2016 • kstvuherce@gmail.com

Výbor OKST Veľké Uherce

Predseda: Jozef Čmiko

Podpreseda: Jozef Toma

Hospodár: Anna Kopálová

Člen: Marián Kováč

Člen: Štefan Adamík

Najmladší turisti

Najstarší turisti

 
Free Web Hosting