História

Aktualizácia 27. januára 2016 •  kstvuherce@gmail.com

OBDOBIE ZAČIATKOV

Prv, než si pripomenieme turistické začiatky, musíme si uvedomiť, že obyvatelia našej obce, podobne ako väčšina Slovákov, sa prevažne živili poľnohospodárstvom. Práce okolo hospodárstva bolo dosť počas celého roka. Takýto stav trval takmer do druhej polovice 20. storočia. Voľného času, ktorý si vyžaduje turistika, takmer nemali. Do okolitej prírody chodili len preto, aby z nej vyťažili kúsok chleba. Na jej dokonalejšie poznanie a obdiv nebolo času.

Z rozprávania našich starých otcov a dedov sa dozvedáme, že ani oni neboli „peciváli“. Veď púť do Topoľčianok, Hronského Beňadika, či dokonca Starých Hôr bola vlastne nábožensky zameraná túra. Prejsť pešo alebo povozom do Starých Hôr je i dnes úctyhodný turistický výkon.

Máme však i svojho pravoverného predchodcu turistov. Nechajme o ňom rozprávať starších : „V nedeľu poobede sa vybral do hory. Až na Hrubý vrch vyšiel. Tam sa napil dobrej vody a páleného. Vytruboval, až ho do dediny bolo počuť.“ Tak hovoria pamätníci. To bol, zdá sa, náš prvý uherecký turista. S dnešnými turistami mal niekoľko spoločných znakov. Do prírody nešiel za zárobkom, alebo pytliactvom, ale aby prírodu lepšie spoznal a oddýchol si. Dokonca mal aj dnes často používaný talizman – fľašku na liečbu vonkajších a vnútorných poranení.

O náznakoch turistiky môžeme hovoriť až po skončení druhej svetovej vojny. Vtedy bola v obci vytvorená agilná skupina skautov, ktorá častejšie chodila do prírody. Učila sa ju spoznávať a žiť v nej s najjednoduchšími prostriedkami. Iniciátorom bol Rudolf Hronkovič , ktorý mal spojenie na ústredie skautingu v Bratislave. Boli vytvorené dve skupiny, chlapčenská a dievčenská. Aj v skupinách bola diferenciácia podľa veku. Cieľom ich túr bol najčastejšie Žarnov, Vtáčnik a Hrušov. Občas zašli aj do Štiavnických vrchov. Vedeli získať veľa chlapcov a dievčat aj vďaka pochopeniu vtedajšieho riaditeľa školy Michala Dobrovodu . Zdravé jadro tvorili : Rudolf Hronkovič a jeho manželka, Štefan Rosák , Rudolf Korec , Milan Dorník a Štefan Kluka .

Sľubný rozvoj skautingu zastavili februárové udalosti v r. 1948. Skauting, ako ideologicky neprijateľná organizácia pre nový režim, bol rozpustený. Jeho náhradou sa stala mládežnícka organizácia ČSM, v nej však turistika bola na vedľajšej koľaji.

Po zákaze skautingu iskierku turistiky v našej obci udržujú učitelia miestnej školy. Oni pravidelne organizovali koncoročné výlety do zaujímavých oblastí našej vlasti. Mali vrelý vzťah k prírode a tento prenášali na svojich žiakov. Ich odchovanci si s láskou spomínajú na učiteľa Rusinu , rodáka z Bobrovca, prvého propagátora Vysokých Tatier v našej obci. Spomínajú i na neúnavného organizátora turistických podujatí Františka Livoru .Jeho láskou boli Kysuce a Orava. Spomínajú i na Rudolfa Korca , Anastáziu Kocnárovú a ich kolegov p. Laurinca a Polónyho. Je až neuveriteľné, ako dokázali pre toľkých žiakov pripraviť finančne nenáročné aj týždňové putovanie po Slovensku.

Turistika mimo rámca školy bola však skromná. Za zmienku stojí skupina, ktorá sa vytvorila okolo Mariána Mališku . Boli to chlapci z „horného konca“, ktorí si svoj program vypĺňali aj turistikou. Ich občasná nedeľná túra bola obyčajne Dobrolín – Oselná skala – Drahožica. Spacáky nepoznali, miesto stanu používali vozovú plachtu. Zaujala ich Dobrolínska jaskyňa, ktorú sa snažili prebádať.

Turistickú štafetu niesli i lyžiari. Títo cez zimu po malej omši pravidelne chodili „na Brezovú“. Nebola to však obyčajne Brezová, ale Uhliská (ktoré sú v súčasnosti zalesnené), alebo ešte častejšie Lietadlová lúka – ako sme volali Šamarovú. Táto mala oveľa lepšie snehové podmienky ako Brezová. V 15 až 20-člennej skupine uhereckých lyžiarov sa vystriedalo veľa chlapcov. Nikdy však nechýbal Jozef Pavlík a neskôr Július Kováč . Zo starších lyžiarov Brezovú častejšie navštevovali Štefan Rosák , Viliam Martinek , Štefan Kluka , Vladimír Potočný a Jaroslav Vanko . Občas prišiel i Milan Ťapay , známy svojou výbornou lyžiarskou technikou. Ním predvedené telemarky sa málokomu podarilo zvládnuť.

Aj na „dolnom konci“ dediny bola skupinka – Jozef Repa , Ján Krist , Milan Švarc a Vojtech Gubka , ktorá najčastejšie chodila do Šípku, na Hlboké a Vrchhoru. Koncom päťdesiatych rokov Anton Krištien nasmeroval činnosť zväzáckej organizácie na turistiku. Pri dobrých snehových podmienkach sa chodilo lyžovať do Doliny, na Černákovú, alebo Galkovu lúku. Ak tam nebol sneh, išlo sa s Jozefom Pavlíkom na Brezovú. Tam sa naučili chodiť i v lete. K Miklošovi Urbanovi, poslednému mužovi s trvalým pobytom na Brezovej. Návšteve chlapcov z Uheriec sa vždy potešil. Cez deň mu občas pomáhali pri poľnohospodárskych prácach, večer odháňali diviakov z poľa a v noci v jeho dielničke so záujmom počúvali jeho najnovšie, ale i notoricky známe príhody o zvieratách a pytliakoch.

Ďalším objektom ich záujmu bol Žarnov. Počas prázdnin, či dovoleniek tam stanovali, alebo častejšie prespávali v senníku i niekoľko dní. Málokedy tam chýbali traja Antonovia ( Krištien, Kopál, Seidl ) a jeden Peter ( Repa ). Za vrchol vtedajšieho turistického snaženia títo mládežníci považovali túru Skýcov – Hrušov – Jedľové Kostoľany – Veľké Pole – Vtáčnik – Zemianske Kostoľany s kúpaním v Nitrianskom Rudne. Túto túru robili s malými obmenami počas niekoľkých rokov.

Podľa dostupných prameňov prvými cykloturistami v obci boli súrodenci Viliam a Vojtech Gubka a menovci Milan a Jozef Švarc. Okrem sporadických menších cyklotúr v roku 1952 sa vybrali cez Fačkov do Žiliny, potom popri Strečne sa preplavili kompou cez Váh, potom do Martina a cez Vrícko domov.

O rok neskôr partia v zložení Viliam a Vojtech Gubka, Jaroslav Vanko a Milan Švarc na bicykloch prešli cez Žarnovicu, Zvolen, Červenú skalu, Vernár, Poprad, Martin a Turčianske Teplice domov. Bola to cyklotúra pozoruhodná a trocha i odvážna. Šli na bicykloch poskladaných z rôznych typov a značiek, na ktoré teraz málokto by sa odvážil sadnúť. I so stravovaním boli problémy. Chlieb sa vtedy podarilo kúpiť len s veľkou dávkou šťastia. Kúpiť mlieko, salámu alebo syr sa nikto ani nepokúšal. Jedli to, čo si doma nabalili, alebo využili stravovacie služby príbuzných a známych, ktorých cestou navštívili.

Propagátorom cykloturistiky bol i Marko Belis. Tento občas niekoho navnadil na cyklotúru po trase Veľké Uherce – Skýcov – Bošany – Veľké Uherce. Na dlhšie cyklotúry šiel obyčajne len sám. Raz do roka dal dohromady partiu, ktorá s ním išla okolo Slovenska. Spravidla Pohroním, cez Vernár do Popradu a Považím domov. Dvakrát ju zopakoval. Tretíkrát sa cyklisti pre nepriazeň počasia museli vzdať. Pravidelnou zastávkou uhereckých cykloturistov bola horáreň Jána Homolu v Beňuši. Tento ich vždy nakŕmil a dal im v senníku prespať.

5. apríla 1968 bola v TJ Nový Život zakladajúca schôdza odboru turistiky. Výbor tvorili členovia: Anton Krištien, Anton Seidl a Rudolf Čepko . Po počiatočnej eufórii a veľkých sľuboch od TJ a okresného výboru ČSTV, ktoré sa nikdy nenaplnili, sklamaní členovia rýchlo stratili záujem o okresom organizovanú turistiku. Aj v tomto období, nezávisle na TJ, záujemci o turistiku sa občas dohodli na spoločnej túre do blízkeho okolia, ale i do Malej Fatry, či Vysokých Tatier. Objavujú sa nové tváre - Ivan Rosák, Ján Kundlák, Jozef Foltán a pravidelný účastník lyžovačiek na Brezovej – Július Kováč. Objavom sezóny 1969 bol Jozef Toma, ktorý už v tom čase s prievidzskými turistami chodil na náročnejšie letné i zimné prechody v slovenských horách.

OBDOBIE ORGANIZOVANEJ TURISTIKY

Začiatkom 70-tych rokov mala aktivita turistov stúpajúci trend. Začalo sa pomýšľať na založenie samostatnej turistickej organizácie. Stalo sa tak v januári 1974, kedy sa 8 turistov združilo a pričlenilo k TJ (pretože samostatne sme nemohli existovať). Boli to: Anton Krištien, Jozef Toma, Jozef Repa, Ivan Rosák, Aladár Sasko, Jozef Foltán a Miroslav Krištien. Činnosť odboru začala byť pravidelná. Na turistické podujatia začali chodiť i ochrancovia prírody Bohumír Ulbricht, Alojz Toma, Jozef Foltán, Vojtech Gubka, Rudolf Šútor a Ján Kundlák . K nim sa občas pridal Jozef Boháčik, Jozefína Krištienová, Daniela Tomová a Vlasta Kováčová. Ani vtedajšia turistická mlaď nestála bokom. Anton Beliansky, Marián Toman, Vlasta Potočná, Gabriela a Zuzana Belianska, Alena Mancová a Anton Diveky – to bolo zdravé jadro uhereckej turistiky. Nechýbali na žiadnom väčšom turistickom podujatí. Títo dokázali získať ďalších. Jozefa Kováča, Vojtecha Laurinca, Štefana a Alenu Adamíkovú, Emíliu Tomanovú, Annu Kopálovú, Jozefa Pavlíka, Vladimíra Duchoviča, Vladimíra Valenteje, Júliusa Letavaya, Miroslava Súlovského, Jozefa Balážku a niektorých ďalších z Veľkých Uheiec a okolia. Aj bývalá turistická mlaď, Miro a Eva Krištenová, Magda, Vlasta a Marián Kováč, Peter a Marián Krist, Rudolf Jánošík, Kristína Čmiková, Andrea Repová dobre zapadli medzi dospelých turistov.

V tomto období začala i neformálna spolupráca s turistickým krúžkom pri SPŠ Partizánske, vedúcim ktorého bol Aladár Sasko. Jeho kolegovia mu pomohli organizačne i technicky zvládnuť turistické podujatia. Naši členovia sa pohodlne autobusom dopravovali tam, kde potrebovali. Na druhej strane žiaci SPŠ boli vítaní na okresných turistických zrazoch v rôznych miestach topoľčianskeho okresu, v Malej Fatre či na Donovaloch. Tam im dopravu zabezpečila turistická organizácia. Spoločne s ochranármi pre žiakov školy pripravujú rôzne akcie. Menšie túry, súťaže a v zimnom období lyžovanie na Brezovej. Vyvrcholením boli podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktoré boli organizačne dobre pripravené a u detí obľúbené. Členské schôdze sú pravidelné. Okrem hodnotenia turistického roka a plánov do budúceho roka sa spravilo vyúčtovanie, premietali sa filmy a diapozitívy z turistických podujatí. Obojstranne výhodná spolupráca trvala viac ako desaťročie.

Osvedčila sa spolupráca i so Základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ktorej väčšiu časť členov tvorili turisti. Organizovali sme spoločné podujatia. Jej predseda Bohumír Ulbricht nám hodne pomohol. Nezabudnuteľná je jeho hudobná produkcia na členských schôdzach turistov, či na iných spoločenských stretnutiach turistov. S ochranármi sme každoročne robili autobusový zájazd do zaujímavých oblastí Slovenska.

V roku 1978 sme si trúfli i na stavbu zrubu na Brezovej. Organizácia mala svojho zástupcu vo zväze turistiky OV ČSTV. Viacerí členovia absolvovali školenie cvičiteľov pešej, lyžiarskej turistiky, ale i vysokohorskej a TOM. Na školeniach cvičitelia získali predovšetkým kontakty na iné odbory a praktické skúsenosti potrebné pri organizovaní náročnejších podujatí. Zúčastňovali sa okresných podujatí i viacerých celoslovenských turistických zrazov. Niektoré z nich organizačne zabezpečovali. Úzko spolupracujú s inými OT v Topoľčianskom okrese. Najmä s Jacovcami a Ruskovcami. Zakladá sa tradícia vlastných turistických podujatí, ktoré pretrvávajú dodnes. Sú to : prechod severnou časťou Tribečského pohoria, o niečo neskôr Prechod hrebeňom Vtáčnika, potom Zimný prechod Vtáčnikom, ale i Brezovská 15-ka.

Po roku 1989 dochádza k zmenám v riadení telovýchovy. Odrazilo sa to aj v základných článkoch hnutia. Aj vo Veľkých Uherciach sa turisti osamostatnili-odčlenili od telovýchovnej jednoty. Od roku 1990 sú registrovaní na Ministerstve vnútra SR ako samostatný subjekt so svojim štatútom, s názvom Klub slovenských turistov Veľké Uherce. Toho času sú riadení regionálnou radou KST v Prievidzi.

Turisti nepohrdnú ani športovým zápolením. Okrem pretekov Brezovská 15-ka je to predovšetkým volejbal. Na vianočných a veľkonočných turnajoch dosahujú pekné výsledky. Preto putovný pohár najčastejšie preberá R. Seidl – vedúci družstva.

 

Pravidelné podujatia Klubu slovenských turistov.

Počas niekoľkých rokov turistických aktivít sa vyprofilovalo celý rad podujatí ktoré si našli pevné miesto v turistickom kalendári.

 

Otvorenie turistickej sezóny

Je to prvé jarné turistické podujatie, sviatok turistov, na ktoré turisti nedočkavo čakajú. Koncom 60: rokov to boli túry do blízkeho okolia. Prvý ráz sa zúčastnili oficiálneho otvorenia 100 jarných km v roku 1976 v Partizánskom. Neskôr, ako organizovaní turisti chodili na otvorenie 100 jarných kilometrov najčastejšie do Uhrovca. Z tadiaľ sa pobrali na Jankov vŕšok a pokračovali po hrebeni. Zašli na Uhrovecký hrad, alebo si to namierili na Rokoš a skončili v Nitrianskom Rudne. Tento scenár sa opakoval desiatky rokov. Len výnimočne došlo k zmene. Po roku 1990 sme otvorenie turistickej sezóny robili vo vlastnej réžii okrem roku 1996, kedy sme otvorili jarnú turistickú sezónu na Javorovom vrchu. Vždy to bola trasa rôznymi smermi, ktorá končila na Brezovej a v posledných rokoch aj pri dobrom guláši.

 

Záver turistickej sezóny

Po oživení odboru turistiky začala bohatá turistická aktivita. Počet podujatí bol veľký, ale účasť na nich len zriedka presahovala 5-6 turistov. Nie každému vyhovovali takmer pravidelné sobotné, či nedeľné túry. Žiadalo sa spraviť také podujatie, na ktorom by sa stretli všetci naši turisti s prípadným spoločenským posedením. S nápadom prišiel Bohuš Ulbricht. Na záver turistickej sezóny prejsť najpríťažlivejšími časťami nášho chotára a posedieť pri nejakom občerstvení. J. Toma dal tomu honosný názov. Prechod severnou časťou tribečského pohoria.

Prvý ročník ( v roku 1976) mal viac- menej rodinný charakter. Asi 10 turistov prešlo cez Trstený vrch a Brezovú na Hrubý vrch a z tadiaľ k chate Michal v Drahožickej doline, kde obetavci miesto túry uvarili guláš. Záver prvých ročníkov bol postupne na chate Želka, v Alpínke OD Prior, v lesníckej chate u Belanov. Popri guláši sme tam spravili aj výročnú schôdzu s prednesenou správou a vyúčtovaním. Posledné slovo mal vždy Bohuš Ulbricht so svojou harmonikou a speváckou družinou.

Počet účastníkov každým rokom stúpal. Z malej akcie sa stálo známe podujatie v širokom okolí s viac ako 100 turistami nielen z Veľkých Uheriec, ale i priateľov z Klíža, Kolačna, Partizánskeho i Prievidze.

 

Zimný prechod Vtáčnikom

Patri medzi každoročné podujatia zdatných bežkárov po trase  Handlová-Horná Ves. S nápadom spraviť takéto podujatie prišiel Jozef Toma. Prvý raz si to vyskúšali v januári 1980. Trasa z Handlovej do Hornej Vsi má dosť prevýšení. Veľa závisí od počasia, množstva a kvality snehu. Niekedy je pohoda, inokedy galeje. Pamätný ostane rok 2006. Pri veľkom množstve snehu a nepriaznivom počasí len s veľkým úsilím sa lyžiarom podarilo prísť do cieľa. Podobne to bolo i v roku 2012.

 

Turistické zrazy

K organizovaným turistickým podujatiam inými subjektmi sme mali spočiatku averziu. Prvého slovenského zrazu turistov sme sa zúčastnili v roku 1974 na Kyslinkách (Pod Poľanou). Neskôr sme im prišli na chuť a zrazy turistov sme navštevovali častejšie. Stretli sa tam po roku priatelia, ktorí si mali čo povedať. Aj sme sa dostali do oblasti, do ktorých by sme asi nikdy nezablúdili. Organizátori sa často snažili ukázať zaujímavosti regiónu, ktoré nie sú turistami navštevované.

Zvlášť treba pripomenúť pamätný 30. zraz, ktorý bol na topoľčianskom Podhradí. Náš odbor turistiky sa tiež podieľal na jeho zdarnom priebehu. A. Krištien bol predsedom športovo-turistickej komisie, J. Toma vedúci športových súťaží, J. Kováč rozhodca športových súťaží, M. Toman, J. Pavlík a A. Beliansky turistickí sprievodcovia.

Prehľad Celoslovenských zrazov SNP ktorých sme sa zúčastnili:

1974 - Kyslinky, Poľana

1976 - Podlesok, Slovenský Raj

1977 - Varín, Malá Fatra

1978 - Tatranaká Lomnica, Vysoké Tatry

1982 - Vadičov, Malá Fatra

1983 - Podhradie, Považský Inovec

1984 - Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

1985 - Počúvadlo, Štiavnické vrchy

1988 - Kunerád, Malá Fatra

1996 - Počúvadlo, Štiavnické vrchy

 

Okresné turistické zrazy

Prvého okresného letného zrazu sme sa zúčastnili v roku 1977 v Uhrovskom Podhradí. O rok neskôr sme boli na Cibajkách. Neskôr bol okresný zraz viackrát na Duchonke a Topoľčianskom Podhradí. 2 razy bol vo Veľkých Uherciach (1980 a 1992), v Striebornici, 2 razy vo Vrátnej a bol aj na Donovaloch.

Zúčastňovali sme sa aj okresných zimných zrazov. V roku 1978 sme boli v Hornej Vsi, viackrát na Podhradí. Niekoľkokrát i v Ruskovcach. V roku 1996 v Striebornici. V roku 1990 bola naša organizácia poverená pripraviť zimný zraz na Cérovej. Majú naň viacerí turisti pekné spomienky.

 

Biela stopa SNP v Kremnici

Prví dvaja naši bežkári sa jej zúčastnili už v roku 1977. Od tohto roku do Kremnice si pravidelne chodilo zabehať niekoľko nadšencov. Do Kremnice sa najčastejšie odviezli s turistami z Partizánskeho. Neskôr, od roku 1998 je tato sympatická akcia navštevovaná plne obsadeným autobusom uhereckých turistov. Pekné umiestnenie v pretekoch získava Tonko Beliansky, Hanka Kováčová ale i J. Kováč, Š. Adamík, R. Seidl.

 

Prechod hrebeňom Vtáčnika

Prvý raz z Handlovej do Veľkých Uheriec prešli naši turisti v lete r. 1975. Vtedy na Griči rozhľadňa ešte stála. Na Vtáčnik neskôr sa takmer každoročne chodilo rôznymi trasami. V roku 1980 na Vtáčnik sa išlo z Podhradia. Klasická trasa Handlová - Grič - Biela skala - Vtáčnik - Rúbaný vrch sa ide od roku 1981 s občasnými prestávkami (1982 a 1984). Podujatie sa dostáva do celoslovenského turistického kalendára. Je to pekná májová akcia s veľkým počtom priaznivcov. Výnimkou je len rok 1992, kedy túru v daždi absolvoval jediný J. Toma. V posledných rokoch sa už trasy na Vtáčnik obmieňajú, nechodí sa z Handlovej, počet účastníkov však prevyšuje niekedy i osemdesiatku.

 

Brezovská 15-ka

Milovníci bežeckého lyžovania sa rozhodli zmerať svoje sily. Bolo to v roku 1984. Dvaja Jožovia (Toma a Kováč) vytýčili trasu.. Podujatie nazvali B-2O. Neskôr trasu znova vytýčili a presne premerali. Preteky nazvali Brezovská 15-ka.V úvodnom ročníku kto bol prvý v cieli sme nezaznamenali. Zvíťazili všetci. Dokonca i tí, ktorí nepretekali. Zvedavosť ich odohnala od televízorov a prišli na Brezovú povzbudiť štartujúcich. Najčastejšie prvý v cieli bol Anton Beliansky. Ak však neštartoval obyčajne ho nahradil Jozef Kováč. Dobre si počínali aj Števo Adamík , Rudo Seidl a Jožo Toma, ak náhodou nezablúdil. Zo žien bývala najlepšia Zuzka Kováčová. Žiacku kategóriu vyhrával Miško Kováč so sestrou Hankou. Skrátka, ak neštartoval Tonko Beliansky prvé ceny vo všetkých kategóriach putovali najčastejšie rodine Kováčovej. .

Z nevinnej, malej, takmer súkromnej akcie našich bežkárov sa postupne stali preteky aj s viac ako 30 účastníkmi, v ktorých o umiestnenie sa už tvrdo bojuje. Boli však aj roky poslabšie. Nedostatok snehu viackrát prekazil úsilie organizátorov. V roku 1988 štartovalo len 9 pretekárov, aj to bez lyži. Podobne to bolo aj v roku 2002. Dokonca koncom 90. rokov sa po dva rázy nepretekalo. Slabšia účasť pretekárov bola i rokoch 2011 a 2012.

 

Chodníkmi Bohumíra Ulbrichta

Na záver Vianočných sviatkov turisti zvykli si spraviť nenáročnú túru do blízkeho okolia. Neskôr, po smrti veľkého priaznivca turistiky B. Ulbrichta, toto podujatie dostalo trvalé miesto v turistickom kalendári. Veľmi často sa chodilo na Chlnok, Šípok, Brezovu. Zašlo sa i na Hlboké, Ondrašovu, Klíž, Veľký vrch , Radobicu a Žarnov. Účasť bola od pár nadšencov až po takmer masové podujatie. Záviselo to od počasia.

 

Maškarný na Brezovej

Prvý maškarný bol v roku 2003. Získal si nečakanú popularitu. Okrem predvádzajúcich sa masiek dobre sa zabavia všetci turisti i neturisti. Porota vyhodnotí najlepšie masky ktorým spravidla Anka Kopálová odovzdá ceny. Zvíťazia však všetci, masky aj ich obdivovatelia. Okolo vatry si zakrepčia a poniektorí aj zaspievajú. Občas im v tom so svojou gitarou pomohol Jožo Bartolen  alebo s harmonikou Ak je však dostatok snehu a hrejivé slnko zimných radovánok je neúrekom. Každý si príde na svoje. Robiť maškarný na Brezovej bol skvelý nápad.

Cyklotúry

Popri pešej turistike vždy boli medzi turistami aj vyznávači cykloturistiky. Do kalendára turistov sa cyklistické podujatia dostali v roku Od vtedy minimálne jeden ráz do roka býva väčšia cyklotúra. Najčastejšie sa prechádza Drahožickou dolinou a pokračuje rôznymi obmenami, prípadne sa ide do Pažite a po nefrekventovanej ceste sa pokračuje niekedy až do Nitrianskeho Rudna.

 

Hory objektívom

Je najväčším podujatím uhereckých turistov. Popri zaujímavých snímkach z aktivít našich turistov, sú tu aj pozoruhodné dokumenty známych cestovateľov, horolezcov, jaskyniarov i ochrancov prírody. Svojimi snímkami sa prezentovali také osobnosti ako sú:

Z malého vlastného podujatia sa stala regionálne známa udalosť. Počet návštevníkov sa každým rokom rozrastá, takže kapacita kinosály v Kultúrnom dome už nepostačuje. Zásluhu na tom má predovšetkým dobrá partia, ktorá pre priazeň tohto podujatia neváha obetovať veľa času zo svojho voľna.

 

Zájazdy

V prvých rokoch organizovanej turistiky to boli jednodenné zájazdy do vychytených lokalít. Mali viac- menej propagačný charakter. Aby bol vyťažený autobus, turisti sa spojili s ochranármi. Pretože sme sa zúčastnili i rodinný príslušníci rôznej fyzickej zdatnosti, boli vždy pripravené trasy pre náročných i menej náročných. V roku 1991 turisti na jednodennom zájazde prvý raz prekročili hranice Slovenska. Neskôr boli organizované viacdenné zájazdy, ktoré si získali veľkú popularitu.

 

Turistické zábavy

Vo februári 1980 nadšenci pripravili 1. Ples turistov. Ďalší rok to zopakovali. Vytvoriť tradíciu turistických plesov sa nepodarilo. Ďalšia turistická zábava bola až v roku 1986. Prestávka trvala až do roku 2004, kedy turisti pripravili zábavu. Vydarila sa. Ďalší rok bol ešte úspešnejší. A tak turistická zábava si našla pevne miesto v kalendári turistov.

 

Volejbalové turnaje

Turisti si radi zašportovali i v telocvični. Zúčastňujú sa volejbalových zápolení, ktoré organizuje Základná škola. Prvé ročníky to boli vianočné, neskôr pribudli i veľkonočné turnaje. Na niektoré z nich postavili i dve družstva. Že sa im darilo svedčí prehľad umiestnení na turnajoch v jednotlivých ročníkoch.

ročník Veľkonočný Vianočný

1. (2000) 2. miesto

2. (2001) 1. miesto

3. (2002) 1. miesto

4. (2003) 1. miesto a 4. miesto

5. (2004) 1. miesto

6. (2005) 1. miesto 1. miesto 6. miesto 4. miesto

7. (2006) 1. miesto 1. miesto 6. miesto

8. (2007) 1. miesto 3. miesto

9. (2008) 1. miesto 6. miesto

10. (2009) 4. miesto 3. miesto 5. miesto (novoročný)

11. (2010) 2. miesto 4. miesto

12. (2011) 1. miesto

13. (2012) 1. miesto 1. miesto

14. (2013) 1. miesto 1. miesto

 

Kultúrno-propagačná činnosť

Jeden z prvých krokov organizovaných turistov bolo nainštalovanie samorastu so stále aktualizovanou propagačnou skrinkou. Neoddeliteľnou súčasťou každej výročnej schôdze bolo premietanie diapozitívov a filmov z turistických podujatí. Občas si turisti prizvali aj priateľov, ktorí sa dostali do sveta a z tadiaľ priniesli pre nich v tom čase exotické zábery (Janko Šútora, Milan Macko). Tento dobrý zvyk trval do roku 1996. Na oveľa vyššiu úroveň prezentácie turistických podujatí priviedli súčasní turisti. Nástup videa a digitálnej techniky umožnil podstatne zvýšiť kvalitu snímok. Tieto obyčajne prezentujú ako súčasť premietania Hory fotoobjektívom.

Od prvých počiatkov organizovanej turistiky je dôsledne vedená kronika na čom májú zásluhu Jožo Toma, AnkaKopálová, Števo Adamík s manželkou Alenou, Zuzka Belianska a A. Krištien. Ich zásluhou sa zachovalo veľa dokumentov hovoriacich o turistických aktivitách počas niekoľkých desaťročí.

Našu činnosť propagovali aj regionálne noviny. Boli to predovšetkým noviny Úderník, do ktorých občas prispel A. Krištien, neskôr premenované na Tempo, do ktorého pravidelne prispieva Š. Adamík.

Nemožno opomenúť ani asistovanie našich turistov pri natáčaní televíznej relácie na Brezovej TELEVÍKEND (27.4.2009) ktorú sme mohli niekoľkokrát vidieť v televízií. Relácia do TELEVÍKEND-u zo zaujímavých miest našej obce pripravila redaktorka Kacinová 1. septembra 2014. Sprevádzali ju kastelán z Thonetovho zámku, Jozef Toma, Štefan Adamík a Anton Krištien.


Možno si spomeniete...

Prehľad absolvovaných túr našimi turistami v rokoch (pravidelné každoročné podujatia sú uvádzané len ak ide o 1. ročník alebo sú niečim zaujímavé)

1974

Klížske lúky-Rázdiel-Ostrá-Hrubý vrch-Oselná skala - 10.3.

Vrátna-Veľký Fatranský Kriváň-Chleb - 19. 3.

Štefanová-Medziholie-Veľký Rozsutec a späť - 21.3.

V. Pole-Suchá Hora-Vtáčnik-Bystrič. dol.-Buchlov-V. Uherce - 7. 4.

Veľ. Uherce-Mihálov vrch-chata Ondrej-Osečný-Veľ.Uherce - 21.4.

Fačkov rázc.-Čičmany-Priečna-Homôlka-F.sedlo-Kľak-F.sedlo - 9.5.

Tur. zraz Kyslinky-Hrad Víglaš-Kyslinky-Jánošíkova skala a späť 5.-7.

-Kyslinky-Vepor-Hrb-Poľana-Kyslinky

Bystr.dolina-Zadná lúka-Buchlov-Žarnov-V. Uherce (zlanovanie) 27.7.

Chata kpt.Rašu-Kriváň a späť 24.-25.8.

Žitavany-Pohronský Inovec-Jedľové Kostolany-Skýcov - 6. 10

1975

Homôlka-Vápeč-Homôlka-Val.Belá - 5.4.

Homôlka-Vápeč-Zliechov-Strážov-Čičmany-Fačkovské sedlo - 19.4.

Bojnice-Magura-Temešská skala-Temeš - 27.4.

Handlová-V.Gríč-Vtáčnik-V.Pole-V.Uherce (prvý prechod) - 18.5.

Bystr.dolina-Vtáčnik-Buchlov-Žarnov-V.Uherce - 22.6.

Štefanova-Medzirozsutec-Stoh-Chleb-Snilovské sedlo - 14.7.

Štrbské pleso-Rysy a späť - 10.8.

Vrátna-Stoh-Chata pod Rozsutcom-V.Rozsutec-M.Rozs.-Zázrivá - 14.8.

T. Polianka-cez veľkú próbu – Gerlach (Toma, Rosák, Kováč) - 15.8.

Val.Belá-Capárka-Čierny vrch-Rokoš-Jankov vŕšok-Hradište - 28.9.

Martin-Martinské hole.V.lúka-Hnilická Kýčera-Raj.Lesná - 12.10.

Raj.Lesná-Koziarov vrch-Kľak-Fačkovské sedlo - 19.10.

Lúčky-Choč-Valaská Dubová - 2.11

V.Uherce-Michalov vrch-Drahožica-Ostrá-Brezová-V.Uherce - 14.12

Klížske lúky-Sedlo pod Ostrou- Brezová-Veľ. Uherce - 30.12.

1976

Zimný zraz turistov-Donovaly - 22.2.

Zapálenie vatry na zámku - 9.4.

Gäderská dolina-Ostredok-Križná-Kráľováí studňa-Blatnická d. 2.5.

V.Uherce-Žarnov-Buchlov-Vtáčnik-Tatra-Suchá h.-PT-V.Uherce 9.5.

H.Vestenice-Rokoš-Nitr.Rudno –čistenie chodníkov 16.5.

Šútovce-Snílovské sadlo-V.F.Kriváň-Suchý-Starhrad Strečno 30.5.

St.Smokovec-Hrebienok-Téryho chata a späť 18.6.

Javorina-Zad.Meďodoly-Ždiar. Vidla-Bujačí vrch-Tatr.kotlina 19.6

Štrbské pl.-Popradské pl.-Ostrva a späť 20.6.

XXIII.zraz turistov-Podlesok Suchá Bela-Kláštorisko-Podlesok 23.7.

Podlesok-Prielom Hornádu-Tomašovský výhľad-Kláštorisko 24.7.

Podlesok-Kláštorisko 25.7.

Chata kpt.Rašu-Grúnik-Kriváň-Chata kpt. Rašu 5.8.

Štrbské pleso-Zlomisková dol.-Vysoká-sedlo Váha-Štrb. Pleso 6.8.

Šrb. Pleso-vodopád Skok-Štrb. Pleso 7.8.

Lipt. Mikuláš-háj Nicovô-l.Mikuláš 8.8.

Topoľčany-Tribeč a späť (nočný výstup) 21.8.

Chata kpt.Rašu-Jámske pleso-Kriváň 28.8.

Dol. Poruba-Vápeč-Homôlka-Zliechov-Strážov-Čičmany 26.9.

Stankovany-Šíp-Kraľovany 16.10

Fačkov razc.-Kľak-Fačkovské sedlo 24.10

Vrchslatina-Kopce-Poľana-Kalamárka-Skliarovo 7.11.

Veľ. Uherce-Trstený-Brezová-Oselná skala-Chata Michal 4.12

1977

Hričovské Podhradie-hrad Hričov-hrad Súľov-chata Suľov 17.4.

Vajskova dolina-Dereše-Chopok-Ďumbier-Chata SNP-Čertovica 15.5.

Starý dvor-Štefanová-H.Diery-Medzirozsutec-Štefanová 17.6.

Starý dvor-Vrátna--Chleb-Pol.grúň-V.Rozsutec-Skalné mesto- 18.6.

Štrbské pleso-Kriváň a späť (zájazd) 4.9.

Podhradie-Duchonka-Biela Bukovina a späť október.

1978

Účasť na zimnom zraze v Hornej Vsi január

Žitavany-Veľ. Inovec-Vojšín-Píla-Veľ.Pole 9.4.

Lúka-Modrovka-Tematín-Bezovec-Rekr.stredisko Tesla 30.4.

Slatinka-Baské a späť Štafeta tur. Zrazov 28.5.

Podlesok-Prielom Hornádu-Čingov 17.6.

Podlesok-Kláštorisko-Podlesok 18.6.

V.Uherce-Kolačno-Cibajky 1.7.

Cibajky-V.Klíž-Hlboké-V.Uherce 2.7.

Eurocamp-Lomnické sedlo-Tatr. Lomnica 20.7.

Eurocamp-Brnčalova chata-Jahňací štít (Jastrabá veža) 21.7.

Eurocamp-Skaln. Pleso-Veľ.Svišťovka-Kežmarská kopa a späť 22.7.

Starý Smokovec-Hrebienok-Sliez.dom-Poľský hr.-Prielom-Zboj.ch 22.7..

1979

Uhrovec-Jankov vŕšok-Uhr.hrad-Podhradie marec

Čičmany-Strážov-Zliechov apríl

Okresný tur. Zraz na Duchonke jún

Čertovica-Lajštroch-Dumbier –Chopok júl

Nižna Boca- Rovná Hoľa-Ohnište-N.Boca júl

Prechod Fagarašom (Rumunsko) Zuzka,Vlasta,Tonko júl

Zázriva-Rozsutec-Chata pod Chlebom 15.9.

Chata pod Chlebom-Veľ.Fatr.Kriváň-Suchý-Starhrad-Strečno 16.9.

Banícka 50-ka september

Záver turistickej sezóny (chata už stoji) december

1980

Zimný prechod hrebeňom Vtáčnika (prvý krát zadokument.) január

Otvorenie 100Jkm-Uhrovec:-Jankov Vŕšok-Podhradie marec

Podhradie-Handlová jún

Čavoj-Magura-Bojnice 9.5.

Drahoš.dol.-Hlaváčov-Vracov-Vrchhora Turistický zraz 14.6.

Veľ.Pole-Kostolany-Hrušov-Skýcov

Nitra-Zobor-Jelenec apríl

V.Uherce-nádrž-Oselná skala-Brezová-V.Uherce 15.6

Túry v Prahe počas letného spartakiádneho zrazu 27.6

Revúce-Rakytov-Ploská-Revúce september

Dolné Diery-V.Rozsutec-Štefanova júl

Vrátna-Príslop-Baraniarky-Chleb júl.

1981

Kováčovské kopce 24.5.

Prechod Vtáčnikom Handlová-Veľ.Uherce (prvá klas. trasa) máj

Biela stopa –Kremnica (2pretekari) január

Túry v rámci okresného tur. Zrazu Podhradie 19-21.jún

Túry v Záp.Tatrách:Osobitá,Lúčna, Rákoň, Volovec, Roháč,

Plačlivô, TriKopy,Baníkov,Pachoľa, Spálená august

1982

Biela stopa SNP február

Mnich.Lehota-Inovec-Pánska Javorina-Kulháň-Nemečky 12.6.

Štrb.pleso-Mengus.dol.-Kôprový štít a späť 3.7.

Hor.Vadičov.Ladonhora-Vadičov 8.-11.7.

Turistický Silvester na Brezovej 31.12.

1983

Biela stopa SNP-Kremnica 6.2.

Turistický zraz – Podhradie 14.-17.7.

Zájazd do Východnej-menšie túry júl

5.turistický Silvester na Brezovej

1984

Biela stopa SNP február Sv.Anton Sitno-Počuvadlo máj

Prvé bežecké preteky na Brezovej január

Túry v Chočsom pohorí a Západných Tatrách (Maťašovce) november

Otvorenie 100 Jkm-Uhrovec marec

1985

Zimný turistický zraz Horná Ves ; január

Zájazd na Roháče – individuálne prechody Jún

Slovenský zraz SNP na Počuvadle júl

Povstalecká vatra B. Bystrica aug

1986

Sedlo Havran- Bezovec-Podhradie jún

B.Bystrica: Povstalecká vatra Medzibrod-Moštenica-B.Bystr. august

Zájazd do Veľkej Fatry-Kráľ.studňa, hrebeň V.F. Vlkolinec september

1987

Zimný výstup na Tribeč február

Veľ.Uherce-Hostianska dolina-Topoľčianky marec

Cyklotúra Veľ. Uherce-cesty v Obore-Veľ.Uherce apríl

Gáder-Tlstá-Ostrá-Gáder zájazd máj

Zraz turistov Kunerád: Strečno-Martinské hole-Kunerád jún

Prechod Magurou Bojnice-Magura-Čavoj september

Fačkovské sedlo-Homôlka-Čičmany okttóber

 

Prechod Vtáčnikom Kľak-Vtáčnik-Buchlov Žarnov (Gottwaldov) máj

Ilija-Sitno-Počúvado máj

Trnavská 100-ka (Adamík,Toma) 2.6.

Klačno-Vrícko-Kľak-Fačkovské sedlo november

1990

Z tohto roku sa nezachovali žiadne dokumenty

Rakúske Alpy Otto Haus 1664 m.n.m. jún

1992

Zimný tur. zraz Ruskovce Výstup na Inovec januárc

Prechod Hrebeňom Vtáčnika (v zúfalom počasí absolv.Jožo Toma) - máj

Okresný tur. zraz. Boli sme organizátorom. Hrádza-Fatimova jún

Zájazd do Vrátnej doliny. Túry zvolené podľa výkonnosti júl

Trnavská 100-ka. 7 účastníci 6.6.

Okresný tur. zraz Rajec Súľov jún

Zájazd Košice Slovenský kras, Zadiel.dolina, Slovenský raj jún

1993

Trnavská stovka 4.6.

Dobroč-Tlstý Javor-Sedmák-Klenovský Vepor-Klenovec september

Otvorenie 100 Jkm PT Bošany-Javorový vrch-Klíž-V-Uherce marec.

Hrušov-Jedl.Kostoľany-Brezov štál-Múller 19.5.

1994

3-denný zájazd do Košíc, Slovenský Krás, Krásna Hôrka, júl

Slovenský Raj

Malá Lehota- Tomovci- Jazvinská Jaskyňa-Debnárov štál 11.5.

Podhradie-Pánska Javorina-Inovec-Mních.Lehota 8. Október

1996

Turistický zraz SNP pod Sitnom júl

Súľovské skaly 21.9.

Hrušov-Jedlové Kostolany-Brezov štál-Múller 19.5.

1997

Penhýbel-Malá Lehota-Jazv.jaskyňa-Debnárov štál 11.5.

1998

Košecké Podhradie-Mojtín-Strážov-Čičmany Jún

Oravice-Juraň.dol.-Bobrovec a späť 13.6.

Šútovo-V.F.Kriváň-Suchý-Starhrad-Strečno 12.9.

Lômska dolina- Vtáčnik-Kamenec 30.12.

1999

Di. Nová Ves-Rokoš-Rudno 23.1.

Natáčanie tel. relácie TELEVÍKEND na Brezovej 27.4.

Donovaly-Zvolen-Majerova Skala-Staré Hory 11.9.

2000

Penhýbel-Sokolec-Cérová 19.2.

Lômska dolina-Suchá hora-Veľké Pole 27.2.

V.Uherce-Šípok-Hlboké-Vrchhora-Brezová 18.3.

Píla-Vojšín-Pohronský Inovec-Topoľčianky apríl

2001

Fačkovské sedlo-Kľak a späť máj

Vys. Tatry zájazd Východná Vysoká-Zboj.chata-Smokovec júl

Ľubietovský Vepor – Zájazd september

Prechod hrebeňom Západných Tatier august

Banícka 5O-ka september

2002

Malé Karpáty: Smolenice-Záruby-Buková 21.4.

Trnavská 100-ka 2-3.6.

Hrebeň Malej Fatry 26.-30.6.

Prechod hrebeňom Tribča 5.-6.10

Starohutský vodopád N.Baňa-Inovec-Veľ. Lehota-Penhýbel-V.U. 10.11.

2003

Biela stopa SNP 9.2.

Trnavská 100-ka 7.6.

Slovenský krás 19.-22. 6.

Vysoké Tatry-zájazd 13.9.

Považský Inovec 4.10.

2004

Biela stopa SNP 8. 2.

Cígeľska 25-ka január

Trnavská 100-ka 5.-6. 6.

Chočské vrchy 8.-12. júl

Cylotúra V.Uherce-V. Klíž-Radobica 24.7.

Vysoké Tatry zájazd Rysy, Kriváň, Končistá 11.13.9.

2005

Biela stopa SNP február

Cyklotúra Vrchhora 23.4.

Prechod Štiavnickými vrchmi 24.-25.6.

Slovenský Kras 19.6.-22.6.

Jeseníky zájazd ˇCernohor.sedlo-Praded-Karlova Studánka 17.-18.9.

2006

Zimný prechod Vtáčnikom Veľa snehu, galeje, blúdenie 14.1.

Biela stopa SNP 12.2.

Otvorenie tur. sezóny Možno po trase bežkovať. 18.3.

Prechod hrebeňom Vtáčnika. Prší, fúka a prší. Plačkanie v snehu 6.5

Prechod Kremnickými vrchmi 16.-17.6.

Hrebeňom Nízkych Tatier 6.-9. 7.

Poľské Tatry-zájazd 15.-17.9.

Uhrovské Podhradie-jaskyňa Hor. Vestenice 7.10.

2007

Cigeľ. 25-ka január

Biela stopa SNP 11.2.

Cyklotúra V.Uherce-Drahož. Dol. Vrchhora-Klíž-Kolačno.V.U. apríl

Cyklotúra Žempl.Šírava- Kremenec-V.Uherce

Muránska Planina Č.Balóg-Dobroč-Klen.Vepor-Banovo 5.7.-8.7.

Poloniny zájazd Snínsky kameň, Nová Sedlica-Kremenec-N.S. 14.-16.9.

Jaskyne blízkeho okolia Jazvínska jaskyňa-Sokolec ,Hrušov 13.10.

2008

Cígeľska 25-ka 19.1.

Biela stopa SNP 9. február

Donovaly-Špania Dolina zájazd 10. 5.

Gáderská Dolina zájazd Tlstá, Ostrá, Blatnický hrad 31. 5.

Švajčiarske Alpy (Breithorn-4165) 4 členovia júl

Dolomity Vioz 3645 august

Cyklotúra 19. 7.

Slovenský Raj zájazd Prielom Hornádu, Malý Sokol, V. Sokol.. 13.-15.9.

2009

Cígeľská 25-ka január

Biela stopa SNP február

Za prvými snežienkami Hlaváčov 8.3.

Fančová-Žarnov-Ľubianka-V.Uherce máj

Cyklotúra V.Uherce-Vrchhora-Kolačno apríl

Podiel na príprave Zrazu turistov Trenč. Kraja 5.-7.5.

Letný zraz turistov okr. Topoľčany 14.6.

Cyklotúra na Penhybel jún

Cyklotúra Vrchhora-Hlboké 12.9.

Malino Brdo, pobyt 27.-29.11.

2010

Predsedom KST V. Uherce sa stal Jozef Čmiko 9. 1.

Brezovská 15 nebola – chýbal sneh

Cígeľska 25-ka 23.1.

Biela stopa SNP (A.Beliansky v C42 tretí) 30.1.

Cyklotúra 24.4.

Donovaly – Špania Dolina 8.5.

Terchová – túry+folklórny festival 31.7.

Adršpachy – zájazd do Česka 10.-12.9.

Rokoš – Brložná jaskyňa 10.10.

2011

Pochod vďaky SNP –Cígeľ 22.1.

Biela stopa SNP 29. 1.

Pohorie Matra – Kerekeš 30.4.

Veľký vrch –Drieňov vrch 21.5.

Alpy – Mŕtve hory 25.-26. 6.

Javorina 24.7.

Cyklotúra 14.8.

Prechod hrebeňom M. Fatry 27.-29.8.

Zájazd na Oravu 15.-17.9.

Čertvská 30-ka Jedlové Kostoľany 24. 9.

Jaskyne okolia – Pružinská Dúpna 9.10.

2012

Pochod vďaky SNP – Cígeľ 21.1.

Biela stopa SNP 28.1.

Považský Inovec – Panská Javorina 29.4.

Stretnutie čit. Krás Slovenska –Kľak 26.5.

Hrady Slovenska –Pustý hrad 9.6.

Prachovské skaly 13.-16.9.

Súľovské vrchy – Závadská jaskyňa 13.10.

2013

Výstup na Michalov vrch 6.1.

Pochod vďaky SNP Cígeľ 19. 1.

Biela stopa SNP 26.1.

Otvorenie trasy náučného chodníka 23. 3.

50-té stretnutie čit. Krás Slovenska – Vrch-hora 25. 5.

Hrady Slovenska – Tematín 9. 6.

Zájazd Kysuce 9.-11.8.

Korzika – 9-dňový zájazd 7.-16.9.

Jaskyne Strážovských vrchov 6.10.

Večerný beh obcou 22.11

2014

Výstup na Michalov vrch 6.1.

Pochod vďaky SNP – Cígeľ 18. 1.

Biela stopa SNP – v tomto rolu sme sa nezúčastnili

Hrady Slovenska – Čachtice, Bradlo 21. 6.

Túry v Roháčoch 10.7.

Cyklotúra –Nitr. Rudno 19. 7.

Alpy – Dachstein 2.-9.8.

České švajčiarsko 12.-14.9.

Jaskyne v Súlovských skalách 4.10.

Ing. Anton Krištien

 
Free Web Hosting