Akcie OKST VU 2014

AktualizÁcia 27. JÚNA 2014 • PETER.TAPAY@MAIL.RU

21. 6. 2014 - Hrady Slovenska - Čachtice - Bradlo

Štefánik,  Báthoryčka  a  šuster,...

Ako tieto tri postavy so sebou súvisia, rozhodli sa preskúmať členovia Klubu Slovenských turistov z Veľkých Uheriec v júnovú sobotu 21. Hlavným zámerom bolo  isť po stopáchSlovenských hradov, čo je už niekoľko rokov v programe kalendára turistických podujatí.
Tentokrát si zobrali na mušku povesťami opradený pohraničný strážny hrad Alžbety Báthoryovej, ktorého zrúcaniny sa vypínajú na severovýchodnom okraji Malých Karpát 350 m. n. m. Keďže sme autobusom smerovali na kopanice, zaujala nás najskôr Štefánikova mohyla na vrchu Bradlo, ktorý je najvyšším vrcholom Myjavskej pahorkatiny. Po odbornej prednáške v múzeu  M. R. Štefánika v Košariskách sme po žltej a neskôr zelenej tur. značke vystúpili na samotné Bradlo a z výšky 543 m sme sa pokochali panorámou kopaníc. Po krátkom výklade vzniku mohyly sme lenivo nasadli opäť do autobusu a nasmerovali si to rovno pod Čachtický hrad s vážnym zámerom, turistickým útokom ho "dobyť". Po vystúpení k hradbám sme zistili, že hrad je už obsadený  zvedavcami, nakoľko práve 20. júna roku pána 2014 ho oficiálne po nejakom  čase rekonštrukčných prác, sprístupnili verejnosti. A tak sme videli nielen  zbrojnošov, ale i "pravú" Alžbetu Báthoryovú, s ktorou sme sa i vyfotografovali. Hoci nám ponúkala i krvavo červené víno, odolali sme a namierili si to, ako správni  turisti po modrej značke cez CHKO Malé Karpaty na Veľký Plešivec 484 m. n. m., ktorý sľuboval krásne výhľady. Počasie nám prialo a tak sme naozaj dovideli  na vzdialenosť takmer 70 km.  To sa už blížila 16,00 hod. a v mobilnom telefóne  sa ozval starosta kopaničiarskej obce p. Vladislav "obuvník" vlastne pardon  Šuster, ktorý nás už v Krajnom netrpezlivo očakával s uvareným gulášom a vychladeným pivom. No povedzte, dá sa odolať?
Čo bolo na záver? Spievalo sa, hralo sa, tancovalo sa, ale i ďakovalo, pretože  všetci sme boli nad mieru spokojní, lebo sme videli kus Slovenska, spoznali časť jeho histórie a našli nových priateľov.

Ďakujeme!

                                      Pripravil a spracoval Paľo Toma, KST  V. Uherce 

 Prvých šesť fotiek z vydarenej turistickej akcie "Hrady Slovenska" nám poslal p. Ivan Gálik, kronikár obce Krajné, kde nám milí ľudia na čele so starostom p. Ing. Vla-dislavom Šusterom pripravili nielen príjemné privítanie, ale i veľmi chutné prekvapenie, začo im patrí veľké "Ďakujeme", od všetkých zúčastnených turistov z Veľkých Uheriec!

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

 
Free Web Hosting